Kurs obsługi ładowarek teleskopowych

pdf do pobrania

Opis

Kurs obsługi ładowarek teleskopowych

Prawidłowa nazwa uprawnień: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Program szkolenia uzgodniony jest z Urzędem Dozoru Technicznego i obejmuje m.in. niżej wymienione zagadnienia:

- wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego
- rodzaje i typy wózków jezdniowych
- wielkości znamionowe wózków jezdniowych, udźwig i grupa natężenia pracy
- warunki bezpiecznej pracy
- budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
- mechanizmy oraz ich budowa i działanie
- urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych
- wyposażenie elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne
- obsługa wózków jezdniowych
- zasady bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych zasilanych gazem LPG
- praca w specyficznych warunkach
- BHP przy obsłudze wózków jezdniowych
- niebezpieczne uszkodzenia i nieszczęśliwe wypadki – zasady postępowania
- wiadomości o wózkach ze zmiennym wysięgiem
- wiadomości o wózkach z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
- zajęcia praktyczne

W CENIE SZKOLENIA OTRZYMUJESZ GRATIS:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Bezpieczne użytkowanie butli gazowych” według programu wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego w Gliwicach pod nr 06/12/2021/BUB.

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu „obsługa wózków jezdniowych, platformowych, ciągnikowych, pchających”
  • według programu wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego w Gliwicach pod nr 06/12/2021/W-PCP

Po ukończeniu szkolenia absolwenci przystępują do egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego.

Po pozytywnym wyniku egzaminu nabywasz również uprawnienia do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Termin ważności uprawnień wynosi 5 lat.

Termin szkolenia uzgadniamy indywidualnie, zajęcia mogą odbywać się w naszej siedzibie lub u zleceniodawcy.

Kontakt:
tel. 883 770 870
tel. 883 111 073
e-mail: biuro@dmtech.info.pl