Od czego zależy udźwig wózka widłowego?

Od czego zależy udźwig wózka widłowego?

Jednym z ważniejszych maszyn wykorzystywanych w nowoczesnych magazynach, warsztatach czy na halach produkcyjnych jest wózek widłowy. Jest on urządzeniem bliskiego transportu (UTB) i posiada napęd silnikowy spalinowy (benzynowy, diesel albo LPG) lub elektryczny. W zależności od tego, do czego wykorzystywany jest wózek widłowy, powinien on charakteryzować się odpowiednimi parametrami. Jednym z ważniejszych jest udźwig wózka. Czym jest i od czego zależy?

Co to jest udźwig wózka widłowego? 

Podczas wyboru odpowiedniego wózka widłowego niezwykle ważny jest dobór odpowiedniego udźwigu. Wyróżnić możemy jednak kilka pojęć, które go dotyczą. Udźwig jest wielkością, którą określa się maksymalną masę ładunku, którą można bezpiecznie przewozić przy pomocy wózka widłowego. Niemniej ważny jest udźwig nominalny, którym określa się dopuszczalną masę ładunku w tonach lub kilogramach, jednak w tym przypadku mowa o ładunku, który wózek jest w stanie bezpiecznie podnieść na wysokość do 3300 mm.

Należy również dodać, że podczas podnoszenia musi zostać zachowana odpowiednia odległość czoła wideł od środka ciężkości. Ostatnim pojęciem jest udźwig zredukowany. Kryje się  pod nim maksymalne obciążenie, które może podnieść dany wózek widłowy w zależności od tego, jaka jest wysokość podnoszenia, środek ciężkości czy zastosowany osprzęt. Wózki widłowe mają różne maksymalne udźwigi czy wysokości podnoszenia, jednak na każdym z nich powinna znaleźć się tabela z  wartościami, która pozwala na upewnienie się, czy konkretnego wózka można użyć w danej sytuacji.

Jakie wartości mają wpływ na udźwig wózka widłowego? 

Z uwagi na to, że wózki widłowe podnoszą ciężkie ładunki na duże wysokości, dobór odpowiedniej maszyny jest niezwykle ważny. Wózek o  zbyt małym udźwigu może stwarzać zagrożenie dla osób przebywających w magazynie czy na hali produkcyjnej, a dodatkowo może ulec poważnemu uszkodzeniu, co skutkować będzie koniecznością odbycia serwisu wózka widłowego. Właśnie dlatego wybierając urządzenie o odpowiednim udźwigu, należy zwrócić uwagę na wysokość, na jaką można bezpiecznie podnieść ładunek, jego maksymalną wagę, a także na odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł.

Posted on